A fa hibái és betegségei

A fa  hibájának nevezzük azokat az elváltozásokat, amelyek a felhasználhatóság szempontjából csökkentik a fa értékét. Az élőfa sokféle hatásnak van kitéve.

A különböző károsítok okozta hibákat a következőképpen csoportosíthatjuk: az élőfa növekedéséből származó hibák; növényi kártevők okozta hibák; farontó rovarok okozta hibák; kezelési hibák.

Növekedésből származó hiba, görbeség a fában

A normálistól eltérő görbültségét a hó és a szél nyomása okoz­hat. A felhasználás szempontjából ez azért káros, mert a gör­beség miatt elmetszett rostok csökkentik a fa szilárdságát.

Villás növésű törzseknél

A villás növésű fáknál, a törzs egy vezérága helyett kettő fejlődik, vagyis a fának két fő ága lesz, „V” alakban. Mindkét ágnak külön évgyűrűi vannak, a keresztmetszetek nyilván csökkennek, ezek együttesen repedéseket okozhatnak.

Hullámos növés

A hullámos növés a fa felületén jelentkezik. Következmé­nyeként a fa keresztmetszete változó lesz, ami csökkenti a felhasználhatóság lehetőségeit.

Növekedési hibák

A külpontosság esetén a bél nem a fa keresztmetszet­ének mértani középpontjában helyezkedik el. Az ilyen fa általában valamelyik oldalról terhelést kap, ennek következtében jön létre a kül­pontos növekedési hiba. Az évgyűrűk változó szélessége miatt ezeket a fákat nehéz megmunkálni és a száradásuk során egyenlőtlen zsugorodás­ra hajlamosak.

Csavarodási hibák

Csavarodott növés esetén a rostirány nem párhuzamos a fa hossztengelyével. Az ilyen fa a felhasználás szempontjából értéktelen.

Görcs a fában

A fa ágainak növekedése a bélből indul ki és ez a feldolgo­zás során göcs formájában jelentkezik. Ennek a fa minőségének megállapításában nagy szerepe van. A göcs színe és alakja miatt elkülönül a környező fától.

Kártevők okozta elváltozások

A növényi kártevők az élő és a feldolgozott fában egyaránt kárt tehetnek. A gombák (klorofilhiányuk miatt) önálló táplálkozásra alkalmatlanok, ezért a fán élősködnek, azaz más élő szervezetből készen veszik fel a tápanyagot. A faanyag károsodása alapján elszínező­dést, fülledést és korhadást okozó, farontó gombákat különböztetünk meg.

Elszíneződést okoznak a különböző penészgombák

Ezek a gombák nem változtatják meg a fa fizikai és mechanikai tulajdonságait. A fenyőféléknél gyakori jelenség a kékülés. A frissen kidöntött fa felületét támadják meg, majd később a fa egész keresztmetszetébe is eljutnak.

A szürke elszíneződés a hosszú ideig szabadon tárolt faanyagoknál fordul elő. A kékülés és a szürke elszíneződés elsősorban esztétikai hibákat okoz.

Fülledés, gombák okozta károk

A fülledés a sejtfalat lebontó, farontó gombák élősködésének a következménye. A fül­ledést okozó gombák kezdetben csak a sejtüregek anyagát élik fel. Az ilyen faanyagot fel­dolgozva még nem következik be a szilárdságcsökkenés. Az elmaradt feldolgozás esetén azonban a gombák megtámadják a sejtfalak cellulóz- és ligninanyagát.

A fülledést okozó gombák ilyenkor egyre jobban elszaporodnak és a faanyagon egyre nagyobb keresztmet­szeten a végleges tönkremenetel jelei mutatkoznak. Ilyenkor a fa feldolgozás szempontjá­ból használhatatlan.

Korhadás

A korhadás során a fa sejtfalai károsodnak. A barna korhadás esetén a gombák a sejtfalak cellulóz tartalmát felélik és visszamarad a barna színű lignin. Ekkor a fa először megrepedezik, később kisebb darabokra esik szét, később pedig teljesen szétporlad.

A fehér korhadás következében a sejtfalak lignintartalma semmisül meg és a fa foltos, fehér színű lesz. A fa korhadása veszélyes lehet a tartószerkezeteknél. A korhadás következtében bekövetkező keresztmetszet csökkenés hatására tartószerkezet veszít teherbíró képességé­ből. Ezért a fából készült tartószerkezeteket rendszeresen kell ellenőrizni, illetve a szükséges időközönként el kell végezni a megelőző, karbantartó (festés, mázolás, beeresztés, stb.) munkákat.

Farontó rovarok

A farontó rovarok okozta hi­bák következtében a faanyag mechanikai és szilárdsági tulajdonságai károsodnak. A rovarok a friss döntésű és a száradófélben lévő faanyagban okoznak kárt. Ilyenkor a fában létrejövő járatok és folytonossági hiá­nyok elősegítik a gombák megtelepedését.

A farontó rovarok jelentős része pusztítja a fűrészárukat és a beépített szerkezetkész faanyagokat. A legfontosabb farontó rova­rok a kopogóbogarak, a cincérek, a szúfélék, a darazsak és a farontó lepkék.

A fa tárolása, szárítása

A faanyagot a feldolgozás előtt tárolni, illetve szárítani kell. A kezelés közben bekövetke­ző hibákat kezelési hibáknak nevezzük. A vetemedés a helytelen szárítás következménye. A nem egyenletesen száradó szövetrészek között feszültségek keletkeznek.

Az egyenlőtlen feszültségek a fa bizonyos részeit összehúzzák és ez nem kívánt alakváltozáshoz, azaz vetemedéshez vezet. A repedések a fa értékét csökkentik, hiszen a feldolgozásnál a repedt részeket nem lehet hasznosítani.

Tartós favédelemre érdekli? Tudja meg ez Önnek mennyibe kerül a pontos négyzetméter árak megadása után.

Kültéri fafesték

Beltéri fafesték

Scroll to Top