A fa építőipari jelentősége

A fa, a kő mellett az egyik legősibb építőanyag, napjainkban is a legfontosabbak egyike. Hazánk fában szegény ország, az összterület kb. 20%-át borítja erdő. Az erdőgazdaság fajtánkénti fakitermelése építőipari szempontból kedvezőtlen, mert a kitermelt fenyőfélék aránya alacsony. A feldolgozásra kerülő fának kb. a 90%-a így nem alkalmas építőipari felhasználásra, ezért az építőfa nagy része külföldről érkezik.

A fenyőfélék hazai felhasználása során törekedni kell arra, hogy a szerkezetépítési tech­nológiák faanyag igénye minél kisebb legyen. A hagyományos magas tetős épületeket csak fa tetőszerkezettel lehet elkészíteni. Itt a fatakarékosságot a fafödémtől való teljes elkülö­nülés jelenti, hiszen az épületek ma már nem így készülnek. A nagy táblás zsaluzati rendsze­rek is hozzásegítenek ahhoz, hogy a beton és vasbeton szerkezetek előállítása minél kevesebb faanyagot igényeljen.

A fatakarékosságot segíti elő az, hogy lehetőség van a fa nemesítésére is. A fahulladé­kok feldolgozásával forgalomba kerültek a különböző faforgács- és enyvezett rétegelt leme­zek. Ezeket általában a bútor- és az asztalosipar használja.

A méretezett ragasztott, illetve szeglemezes fatartók megjelenésével lehetőség nyílt a nagy nyílások lefedésére alkalmas fa tartószerkezetek elkészítésére.

Az építőfa fogalomkörébe tartozik az a fatermék, amelyet a gyökereitől, ágaitól, és kérgétől megtisztított fából állítanak elő, erdőgazdasági és faipari, valamint fűrészipari módszerekkel. Ide sorolhatók még a fa nemesítése során előállítás­ra kerülő fatermékek is.

A fa rugalmas, könnyen megmunkálható, szilárd, aránylag könnyű és jó hőszigetelő anyag. Hátránya, hogy gombásodással szemben kevésbé ellenálló, gyúlékony. Hátrányos tulajdonsága a nedvszívó képessége is, ami­nek következtében a fa erős térfogatváltozást és szilárdságcsökkenést szenved.

Az építőfával foglalkozó ismeretanyaghoz tartoz­nak a favédelmi eljárások is, amelyek segítsé­gével a fából készült szerkezetek élettartalmát meg lehet növelni.

Kültéri fafesték

Beltéri fafesték

Scroll to Top