A fa építőipari jelentősége

A fa építőipari jelentősége Kérjen árajánlatot A fa, a kő mellett az egyik legősibb építőanyag, napjainkban is a legfontosabbak egyike. Hazánk fában szegény ország, az összterület kb. 20%-át borítja erdő. Az erdőgazdaság fajtánkénti fakitermelése építőipari szempontból kedvezőtlen, mert a kitermelt fenyőfélék aránya alacsony. A feldolgozásra kerülő fának kb. a 90%-a így nem alkalmas építőipari felhasználásra, ezért az építőfa […]

A fa építőipari jelentősége Read More »

A faanyagok csoportosítása

A faanyagok csoportosítása Kérjen árajánlatot A fákat két nagy csoportba sorolhatjuk, ezek a következők: tűlevelű fák; lombos fák. A tűlevelűek csoportjába tartoznak a fenyőfák, amelyekből asztalos árukat és építőfát készítenek. A könnyű megmunkálhatóság miatt a fából készülő épületszerkezeteink nagy része ebből a fajta fából készül. Az építőiparban a leggyakrabban a feketefenyőt, lucfe­nyőt, a jegenyefenyőt, és

A faanyagok csoportosítása Read More »

A fa szerkezete, felépítése, kémiai tulajdonságai

A fa szerkezete, felépítése, kémiai tulajdonságai Kérjen árajánlatot A fa természetes eredetű élő, szerves anyag, amelyet különféle megmunkálási módokkal alakítanak építőanyag­gá. Tulajdonsága jelentős mértékben függ a kitermelés földrajzi helyétől, a fa termelési módjától, valamint a tárolás és a feldolgozás körülményeitől. Az élő fa három jól elkülöníthető részből áll: a gyökérzetből, a törzsből, és az ágakból.

A fa szerkezete, felépítése, kémiai tulajdonságai Read More »

A fa fizikai tulajdonságai

A fa fizikai tulajdonságai Kérjen árajánlatot A fa fizikai tulajdonságának nevezzük azokat a tulajdonságokat, amelyek a fa kémiai összetételének megváltoztatása nélkül megfigyelhetők. Ilyen tulajdon­ságok: a külső megjelenési forma, a fa testsűrűsége és sűrűsége, nedvesség­tartalma, zsugorodása és dagadása, hőtulajdonsága, elektromos tulajdonsága, hangtani tulajdonsága, súrlódással szembeni ellenállása, és tartóssága. A fa külső megjelenési formájára jellemző a szín,

A fa fizikai tulajdonságai Read More »

A fa mechanikai tulajdonságai

A fa mechanikai tulajdonságai Kérjen árajánlatot A mechanikai tulajdonságok ismerete fontos a gyakorlat számára, mert ezek az adatok hozzásegítenek ahhoz, hogy tartós szerkezeteinkhez a legjobb anyagféleségeket tudjuk kiválasztani. Mechanikai tulajdonságok Mechanikai tulajdonságoknak nevezzük, a faanyagoknak a különböző erőha­tásokkal szembeni ellenállását. Jellemző mechanikai tulajdonságok: rugalmas­ság, szilárdság (húzó-, nyomó-, hajlító-, nyíró-, ütő-, törőszilárdság), a kemény­ség, a hasíthatóság

A fa mechanikai tulajdonságai Read More »

A fa hibái és betegségei

A fa hibái és betegségei Kérjen árajánlatot A fa  hibájának nevezzük azokat az elváltozásokat, amelyek a felhasználhatóság szempontjából csökkentik a fa értékét. Az élőfa sokféle hatásnak van kitéve. A különböző károsítok okozta hibákat a következőképpen csoportosíthatjuk: az élőfa növekedéséből származó hibák; növényi kártevők okozta hibák; farontó rovarok okozta hibák; kezelési hibák. Növekedésből származó hiba, görbeség

A fa hibái és betegségei Read More »

Favédelmi eljárások

Favédelmi eljárások Kérjen árajánlatot Az épületfák gombásodás elleni védelmét gombaölő szerek (mérgező anyagok, fémsó, és fenol gyártmányok) alkalmazásával lehet biztosítani. A fa tartósságát, időállóságát, a rovarok, illetve a gombásodás elleni ellenállóképességét a következő eljárásokkal lehet fokozni: A fa kilúgozásával, gőzölésével csökkentjük a fa fehérje- és keményítő tartalmát. A gőzölést 100°C-os gőzzel végzik, amely a fában

Favédelmi eljárások Read More »

A fa kitermelése

A fa kitermelése Kérjen árajánlatot A fa szálerdőben, vagy sarjerdőben növekszik A szálerdőben a fát sűrűn ültetik, a fák közel azonos korúak, 10-20 éves korkülönbséggel. A sarjerdő úgy keletkezik, hogy a kivá­gott fák töve újra fejlődik. Az erdőben azok a fák, amelyek sűrűbb állásban, úgynevezett zárt állásban nőnek, egyenesebbek, egyenletesebb vastagságúak, törzsük ágmentesebb, lombkoronájuk kevés­bé

A fa kitermelése Read More »

Fűrészárúk

Az erdőgazdasági fatermékek Kérjen árajánlatot Az erdőgazdasági fatermékek Az erdő kiirtása során a fatermékeket a kidőlt fából az erdőben készítik elő a további ipari felhasználásra. A szálfa a kidöntött, vagy kivágott fa legallyazott törzse. Mérete és minősége változó. Az ipari faválasztékok alapanyaga. Rönknek nevezzük a fának azt a ré­szét, amely minősége és mérete alapján alkalmas

Fűrészárúk Read More »

Scroll to Top