A fa építőipari jelentősége

A fa, a kő mellett az egyik legősibb építőanyag, napjainkban is a legfontosabbak egyike. Hazánk fában szegény ország, az összterület kb. 20%-át borítja erdő. Az erdőgazdaság fajtánkénti fakitermelése építőipari szempontból kedvezőtlen, mert a kitermelt fenyőfélék aránya alacsony. A feldolgozásra kerülő fának kb. a 90%-a így nem alkalmas építőipari felhasználásra, ezért az építőfa nagy része külföldről […]

Tovább olvasom...

A faanyagok csoportosítása

A faanyagok építőipari csoportosítása A fákat két nagy csoportba sorolhatjuk, ezek a következők: tűlevelű fák; lombos fák. A tűlevelűek csoportjába tartoznak a fenyőfák, amelyekből asztalos árukat és építőfát készítenek. A könnyű megmunkálhatóság miatt a fából készülő épületszerkezeteink nagy része ebből a fajta fából készül. Az építőiparban a leggyakrabban a feketefenyőt, lucfe­nyőt, a jegenyefenyőt, és a […]

Tovább olvasom...

A fa szerkezete, felépítése, kémiai tulajdonságai

A fa természetes eredetű élő, szerves anyag, amelyet különféle megmunkálási módokkal alakítanak építőanyag­gá. Tulajdonsága jelentős mértékben függ a kitermelés földrajzi helyétől, a fa termelési módjától, valamint a tárolás és a feldolgozás körülményeitől. Az élő fa három jól elkülöníthető részből áll: a gyökérzetből, a törzsből, és az ágakból. A gyökérzet rögzíti a talajhoz, segítségével történik a […]

Tovább olvasom...

A fa fizikai tulajdonságai

A fa fizikai tulajdonságának nevezzük azokat a tulajdonságokat, amelyek a fa kémiai összetételének megváltoztatása nélkül megfigyelhetők. Ilyen tulajdon­ságok: a külső megjelenési forma, a fa testsűrűsége és sűrűsége, nedvesség­tartalma, zsugorodása és dagadása, hőtulajdonsága, elektromos tulajdonsága, hangtani tulajdonsága, súrlódással szembeni ellenállása, és tartóssága. A fa külső megjelenési formájára jellemző a szín, a fény, a rajzolat és a […]

Tovább olvasom...

A fa mechanikai tulajdonságai

A mechanikai tulajdonságok ismerete fontos a gyakorlat számára, mert ezek az adatok hozzásegítenek ahhoz, hogy tartós szerkezeteinkhez a legjobb anyagféleségeket tudjuk kiválasztani. Mechanikai tulajdonságoknak nevezzük, a faanyagoknak a különböző erőha­tásokkal szembeni ellenállását. Jellemző mechanikai tulajdonságok: rugalmas­ság, szilárdság (húzó-, nyomó-, hajlító-, nyíró-, ütő-, törőszilárdság), a kemény­ség, a hasíthatóság és a kopásállóság. A fa rugalmassága a legjellemzőbb […]

Tovább olvasom...

A fa hibái és betegségei

A fa hibájának nevezzük azokat az elváltozásokat, amelyek a felhasználhatóság szempontjából csökkentik a fa értékét. Az élőfa sokféle hatásnak van kitéve. A különböző károsítok okozta hibákat a következőképpen csoportosíthatjuk: az élőfa növekedéséből származó hibák; növényi kártevők okozta hibák; farontó rovarok okozta hibák; kezelési hibák. Növekedésből származó hiba a görbeség (ábra). A normálistól eltérő görbültségét a […]

Tovább olvasom...

Favédelmi eljárások

Az épületfák gombásodás elleni védelmét gombaölő szerek (mérgező anyagok, fémsó, és fenol gyártmányok) alkalmazásával lehet biztosítani. A fa tartósságát, időállóságát, a rovarok, illetve a gombásodás elleni ellenállóképességét a következő eljárásokkal lehet fokozni: A fa kilúgozásával, gőzölésével csökkentjük a fa fehérje- és keményítő tartalmát. A gőzölést 100°C-os gőzzel végzik, amely a fában levő gombacsírákat, rovarokat elpusztítja […]

Tovább olvasom...

A fa kitermelése

A fa szálerdőben, vagy sarjerdőben növekszik. A szálerdőben a fát sűrűn ültetik, a fák közel azonos korúak, 10-20 éves korkülönbséggel. A sarjerdő úgy keletkezik, hogy a kivá­gott fák töve újra fejlődik. Az erdőben azok a fák, amelyek sűrűbb állásban, úgynevezett zárt állásban nőnek, egyenesebbek, egyenletesebb vastagságúak, törzsük ágmentesebb, lombkoronájuk kevés­bé terebélyes, mint az egyedül álló, […]

Tovább olvasom...

Fűrészárúk

Az erdőgazdasági fatermékek Az erdő kiirtása során a fatermékeket a kidőlt fából az erdőben készítik elő a további ipari felhasználásra. A szálfa a kidöntött, vagy kivágott fa legallyazott törzse. Mérete és minősége változó. Az ipari faválasztékok alapanyaga. Rönknek nevezzük a fának azt a ré­szét, amely minősége és mérete alapján alkalmas arra, hogy a későbbiekben fűrészelt, […]

Tovább olvasom...